פרסומים

​רואה חשבון או יועץ מס – הידעת?

הקו הדק שמפריד בין ההליך האזרחי להליך הפלילי בתחום המס

מאת: עו"ד (רו"ח) אהוד ברזלי ועו"ד לירון בן מאיור   

בשנים האחרונות אנו עדים למגמה הולכת וגוברת, בה רואי חשבון ויועצי מס מוצאים עצמם לא אחת, נדרשים לספק חומרים ומידע לרשויות המס בעניינים הקשורים ללקוחותיהם ואף לעיתים נדרשים להגיע למשרדי פקיד שומה חקירות ולמסור עדות/להיחקר 'תחת אזהרה' בקשר ללקוחותיהם.    

כידוע, אין בחוק חובת חיסיון לרואי החשבון וליועצי המס בעניינים הקשורים ללקוחותיהם, זאת להבדיל מחיסיון של עורך דין-לקוח ושמירה על סודיות מקצועית.  

במקרים רבים בהם משרדנו ליווה רואי חשבון ויועצי מס, שנקלעו לחקירה סביב לקוחותיהם ונתבקשו להציג מידע וחומרים ליחידות החוקרות ברשות המסים בעניינים הקשורים ללקוחותיהם, מצאנו, כי לרוב אותם יועצים כלל אינם מודעים לזכויות העומדות להם על פי חוק.   

הקו הדק שמפריד בין ההליך האזרחי אותו מכירים היטיב רואי החשבון ויועצי המס, לבין ההליך הפלילי הלא מוכר להם ואותה קלות שבה מוצאים עצמם אותם יועצים, במסירת עדות ו/או 'בחקירה תחת אזהרה' במשרדי החקירות של רשות המסים, הביא אותנו להעלות על הכתב מספר נקודות וזכויות בסיסיות שיעמדו לרשות רואי החשבון ויועצי המס, באותם מצבים.

במקרים רבים, נתקלנו בחוקרי רשות המסים המגיעים למשרדם של רואי החשבון, מציגים צו בית משפט ומבקשים לקבל חומרים בעניינו של לקוח מסוים. במקרים אלו, עומדת בפניהם הזכות (ואף החובה!) לברר את שמם של החוקרים, לבקש לראות תעודות חוקר ואף להשאיר צילום של תעודת החוקר במשרדם. במידה וקיים צו חיפוש, יש לבקש לראות את הצו (ולצלמו ככל הניתן) ולמסור את החומר המבוקש, רק בהתאם לאמור בצו! יובהר, כי אין למסור חומר שלא מופיע בצו בית המשפט.

במצבים בהם רואי חשבון או יועצי מס מקבלים זימון למסירת עדות או 'לחקירה תחת אזהרה' במשרדי רשויות המס, יש להיוועץ עם עורך דין בקיא בתחום, כדי להכיר את מלוא הזכויות העומדות בפניהם, בטרם הגעתם למשרדי החקירות. נציין בעניין זה, כי לעיתים, לצערנו כבר לא ספורים, מוצאים עצמם אותם יועצים נקראים למסירת עדות, שנהפכת במהלכה, בהחלטת החוקרים ל- 'חקירה תחת אזהרה'. משמעותה של 'חקירה תחת אזהרה', הינה פתיחת תיק פלילי, על כל המשתמע מכך. נזכיר, כי במקרים מסוימים ניתן להביא לסיומו של ההליך הפלילי באמצעות מסלול הכופר (בעניין זה נפנה להחלטות כופר: 36/15, 77/15, 43/17, 70/17).

יודגש, כי רו"ח שנחקר תחת אזהרה, או שעדותו הופכת ל- 'חקירה תחת אזהרה', רשאי להיוועץ בעורך דין. המדובר בזכות חוקית בסיסית העומדת לרשותם. עורך דין שמגיע לייעץ ליועץ המס או רו"ח, יגיע למתקני היחידה החוקרת, יבחן האם החקירה תחת האזהרה בעניינו של אותו אדם היא הכרחית, האם הוצג בפניו חשד סביר לביצוע עבירה, או שמא החקירה היא חסרת בסיס ראייתי ויש להתעקש על מתן עדות בלבד וללא אזהרה, כלל.  

כל האמור לעיל, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. על הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל, עושה זאת על אחריותו בלבד. 

דילוג לתוכן