פרסומים

הוראת שעה לגילוי מרצון – שיטת המקל (בלי הגזר)

ביום 7.9.2014 פרסמה רשות המסים "נוהל גילוי מרצון" (להלן: "הנוהל החדש"), אשר תחולתו מיום פרסומו ועד ליום 31.12.2016, המחליף את הנוהל אשר פורסם בשנת 2005 (להלן: "הנוהל הישן"). בנוסף, פרסמה רשות המסים את "הוראת שעה על בקשות לגילוי מרצון" (להלן: "הוראת השעה החדשה" או "המבצע החדש"), אשר תעמוד במרכז מאמר זה, לה ציפו וקיוו אנשי עולם המסים מזה זמן רב, ציפייה אשר נחלה אכזבה מרה.

דילוג לתוכן